Jämställdhetsmyndigheten flyttar till nya lokaler i Göteborg

I augusti 2024 flyttar Jämställdhetsmyndigheten sitt kontor i Göteborg till Gullbergsvass.

– Våra nuvarande lokaler är inte anpassade efter verksamhetens behov och hur våra arbetssätt har utvecklats efter pandemin. Vi har sökt efter kontor som är kostnads- och yteffektiva, ger en god arbetsmiljö, ger god säkerhet samt har en tydlig hållbarhetsprofil. För att rekrytera och behålla medarbetare har vi även behov av närhet till bra kommunikationer. Jag är glad över att vi har hittat en plats som möter alla våra kriterier och att vi nu har ett hyresavtal klart, säger Lena Ag, generaldirektör.

Sedan Jämställdhetsmyndigheten inrättades 2018 har den haft sitt kontor i Angered centrum. De nya lokalerna ligger nära ett flertal andra statliga myndigheter och goda kommunikationer. Genom att flytta närmare andra myndigheter ser myndigheten möjligheter att utöka sin samverkan med andra aktörer.

Fakta: Jämställdhetsmyndighetens lokalisering

Jämställdhetsmyndigheten är nationell förvaltningsmyndighet för jämställdhetspolitiken och ska enligt regeringens beslut vara lokaliserad i Göteborg. Myndigheten har cirka 130 medarbetare och planerar att flytta in i det nya kontoret den 1 augusti 2024.

Gatuadress: Vikingsgatan 3
Hyresvärd: Vasakronan
Yta: 1 390 kvadratmeter
Hyresperiod: 2024–2030
Andra statliga myndigheter i samma område: Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkringen, Lantmäteriet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens servicecenter, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket och Vetenskapsrådet.

Hyresavtalet är ett så kallat grönt hyresavtal, där Jämställdhetsmyndigheten och Vasakronan kommit överens om ett flertal bestämmelser som ska bidra till en bättre miljö, till exempel om energisparande åtgärder.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 15 december 2023