Jämställdhetsmyndighetens medverkan i Almedalsveckan

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar under Almedalsveckan tre seminarier. Fokus för seminarierna är barns rättigheter i vårdnadstvister, utsattheten för kvinnor och barn som flyr Ukraina och insatser för att fler utrikes födda kvinnor ska kunna få jobb.

Syftet med Jämställdhetsmyndighetens närvaro under Almedalsveckan är att sprida kunskap om de resultat som kommit fram från olika regeringsuppdrag och samtala med andra aktörer om vilka insatser som krävs för att jämställdheten ska öka. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag, medverkar i alla tre seminarierna tillsammans med inbjudna representanter för myndigheter och civilsamhälle. Utöver dessa seminarier medverkar hon och medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten i andras arrangemang.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar dessa seminarier:

Det osynliggjorda våldet i vårdnadstvister

När föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp i en majoritet av fallen. Det kan ha lett till att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en våldsutövande förälder. Hur kan barns rättigheter stärkas?

Medverkande:

Elisabeth Dahlin, Barnombudsman
Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
Olga Persson, ordförande, Unizon
Åsa Landberg, sakkunnig i våld mot barn, Allmänna Barnhuset
Åsa Hjertström, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

Moderator: Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten.

Tid: 4 juli kl 9.00-10.00
Plats: Barnrättstorget

Mer information: https://almedalsveckan.info/program/66421

 

Jämställdhet - lösningen för att få fler i jobb?

Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Det är ett stort jämställdhetsproblem men också en utmaning för den svenska välfärden. Utrikes födda kvinnor lyfts ofta fram som en grupp där en hög andel totalt sett står långt från arbetsmarknaden. Hur får vi fler i jobb i denna heterogena grupp?

Medverkande:

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
Maria Mindhammar, generaldirektör, Arbetsförmedlingen
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Sara Andersson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Eva Thyselius, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Camilla Wagner, vd Ledarskapsbyrån Klara K och tidigare ekonomijournalist

Tid: 4 juli kl 13.00-14.00
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård

Mer information: https://almedalsveckan.info/program/66425

Hur förhindrar vi att kvinnor och barn som flyr Ukraina utsätts för exploatering?

Farhågorna om att kvinnor som flyr kriget i Ukraina ska utnyttjas i prostitution och människohandel har i flera fall besannats. Risken för sexuell exploatering ökar då majoriteten av de som är på flykt är kvinnor och barn. Även risken för arbetskraftsexploatering är stor.

Medverkande:

Simon Häggström, Stockholmspolisen, specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Eva Norstedt, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel
Jacob Flärdh, generalsekreterare, The Child10 Foundation
Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
Paulina Bolton, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Åsa Furén-Thulin, sektionschef, vård och omsorg, SKR

Moderator: Frida Johansson, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten

Tid: 4 juli kl 14.30-15.30
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård

Mer information: https://almedalsveckan.info/program/66427

Kontakt

Kontakt

Bosse Parbring

Telefon: 032-392 90 52

Dokument

Publiceringsdatum: 30 juni 2022