Julresande svenskar uppmanas rapportera sexuella övergrepp mot barn

Visste du att den som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands kan dömas i Sverige? Det är budskapet i kampanjen Resekurage som lanseras på Sveriges största flygplats Arlanda. Den som reser utomlands och ser misstänkt sexuell exploatering av barn ska få stöd att vända sig till polisen med tips.

Få svenskar vet hur man ska anmäla ett misstänkt fall av sexuell exploatering av barn under resan. Det är något som kampanjen Resekurage vill ändra på.

- Vi vill att turister från Sverige ska veta att man kan anmäla. Att polisen får in tips är avgörande för att få stopp på övergreppen. Vi vet att det är vanligt att personer som utsätter barn för övergrepp också kan utnyttja många andra barn. Så genom att våga ta fasta på magkänslan så kan fler göra skillnad, säger Catrin Sandman, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Resekurage är en informationskampanj som lanserades 2014 och syftar till att informera svenska turister om sexuell exploatering av barn. I år kommer kampanjen synas fysiskt på Arlanda flygplats.

- Det är viktigt att lyfta fram att tipsen kan göras anonymt. Antingen hos den lokala polisen eller direkt till polisen hemma. Om det är ett pågående brott så är det bra att kontakta polisen lokalt för att snabbt kunna agera. Till polisen i Sverige går det enkelt att tipsa genom deras tipsfunktion. På Jämställdhetsmyndighetens webbsida för Resekurage finns det också råd om hur man bör agera, säger Catrin Sandman.

Projektet är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM), Sveriges länsstyrelser, Polisen, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

- Ett barn är alltid ett barn oavsett vart i världen man är. Med denna kampanj vill vi sprida kunskap så att fler barn får det stöd och skydd de har rätt till, säger Catrin Sandman.

Kontakt

Yasmin Hussein

Kontakt

Yasmin Hussein

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 22 december 2023