Kampanj mot prostitution och människohandel

Utan efterfrågan ingen prostitution. I samband med EU:s särskilda dag mot människohandel den 18 oktober, lanseras åter informationskampanjen ”Du avgör” för att motverka prostitution och människohandel.

Kampanjen riktar sig till potentiella och aktiva sexköpare. Enligt en kartläggning av prostitutionen i Sverige har drygt 7 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster.

Med start den 18 oktober visas informationsfilmen ”Du avgör” på landets biografer. Filmen visas även i vissa större mataffärer. En särskild hemsida har tagits fram där det finns ytterligare information riktad till sexköpare;  www.duavgor.se.

"Det är viktigt att vi arbetar med förebyggande insatser mot prostitution och människohandel. Det gör vi genom att rikta uppmärksamheten på dem som upprätthåller denna brottlighet, nämligen köparna. Köp av sexuella tjänster göder organiserad brottslighet, som ligger bakom prostitution och människohandel", säger Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Bakom kampanjen ”Du avgör” står Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt Metodstödsteam (NMT), landets länsstyrelser och Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.

Personer som köper sexuella tjänster kan erbjudas stöd och hjälp för att ändra sitt beteende. KAST (Köpare av Sexuella tjänster) samt Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST) är verksamheter som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det går också att vända sig till kommunernas socialtjänster för att få hjälp.

Mer information: Petra Tammert Seidefors  070-784 74 85 petra.tammert.seidefors@jamy.se

-------------------------------

Bakgrund

”Du avgör” är en nationell kampanj som ursprungligen lanserades av Länsstyrelsen Stockholm 2016. Ansvaret för kampanjen och filmen har flyttats över till Jämställdhetsmyndigheten.

Den svenska sexköpslagen
Det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. Sverige var då det första landet i världen att kriminalisera köp, men inte försäljning, av sex. Lagen är ett viktigt verktyg för att förhindra att personer utsätts för prostitution och människohandel.

NMT
Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Samverkande myndigheter är Polisen, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket. NMT ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. https://nmtsverige.se/

 

 

 

 

Jämställdhetsmyndigheten startade sin verksamhet 2018 och har för närvarande ett 60-tal medarbetare. Myndigheten leds av generaldirektör Lena Ag och är placerad i Angereds centrum, Göteborg.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 18 oktober 2018