Kompisar och kollegor viktiga för att stoppa sexköp

Den som betalar för sex är ofta mer orolig för hur omgivningen reagerar än för att bryta mot lagen. I dag på EU:s dag mot människohandel startar Jämställdhetsmyndigheten en satsning för att få fler killar och män att säga ifrån när kompisar eller kollegor tänker köpa sexuella tjänster.

– Vi vill sprida information om hur killar och män kan bidra till att förebygga prostitution och sexuell exploatering. De flesta håller med om att det är fel att betala för sex, men det är inte alltid lätt att vara den som riskerar att skapa dålig stämning genom att säga ifrån till vänner eller kollegor. Vi vill ge tips om hur man kan göra och stärka killar och män med kunskap och argument, säger Sofie Kindahl, utredare på den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM), som är en del av Jämställdhetsmyndigheten.

Att betala för sexuella tjänster är olagligt i Sverige. Tidigare statliga informationskampanjer har främst riktat sig till sexköparna. Att rikta sig till människor i omgivningen är därför ett ovanligt sätt att arbeta mot prostitution.

– Tanken är att förebygga att sexköpet sker från första början. Forskning visar att omgivningens reaktioner har stor betydelse. Den som betalar är ofta mer orolig för de sociala konsekvenserna än för att det är olagligt eller att personen i prostitution är utsatt, säger Sofie Kindahl.

Satsningen ”Låt inte tystnaden tala” är en del av ett regeringsuppdrag där Jämställdhetsmyndigheten stärker arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Myndigheten har tagit fram material för att hjälpa lärare och andra att prata om sexuell exploatering och samtycke med unga. Materialet ger stöd i att förebygga och i att fånga upp unga som redan har exploaterats eller som utnyttjat andra.

– Många sexköp sker i samband med tjänsteresor. Därför har även företag en viktig roll att spela genom att till exempel inkludera en policy mot sexköp i sitt arbete med social hållbarhet, säger Sofie Kindahl.

   

Fakta: Prostitution, människohandel och sexuell exploatering

Bland vuxna män i Sverige är det ungefär en av tio som någon gång har betalat för sexuella tjänster. Även bland unga, 16–29 år, har 5 procent av killarna någon gång gett ersättning för sexuella handlingar. Prostitution sker till exempel på hotell, i lägenheter, på massagesalonger och digitalt.

Sexuell exploatering av barn är ett samlingsbegrepp för olika former av sexuella övergrepp där någon form av betalning sker i samband med övergreppet. Ersättningen kan vara pengar men även andra former av ersättning som exempelvis alkohol, cigaretter, narkotika, resor, gåvor, mat eller boende. Runt 1 av 100 gymnasieelever har svarat att de har erfarenhet av att få ersättning för sexuella handlingar. De flesta unga som har erfarenhet av att utnyttjas genom sexuell exploatering var 14–15 år den första gången.

Människohandel för sexuella ändamål är den vanligaste formen av människohandel.

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, NSPM, är en del av Jämställdhetsmyndigheten. NSPM samordnar arbetet i Sverige mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel för alla ändamål.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Publiceringsdatum: 18 oktober 2023