Medellivslängden för lågutbildade kvinnor har inte ökat sedan 26 år

Lågutbildade kvinnor lever inte längre än tidigare, trots att medellivslängden ökar för andra grupper. Enligt en analys från Jämställdhetsmyndigheten kan höjningar av pensionsåldern därför innebära att kvinnor som saknar gymnasieutbildning får sämre ekonomi.

– Den ökande medellivslängden är ett av argumenten för att höja pensionsåldern. Vi kan dock se att förutsättningarna för att förlänga tiden i arbetslivet är olika när vi jämför kön och utbildningsnivå. Lågutbildade kvinnor har sämre hälsa och har inte haft samma positiva utveckling av medellivslängden som övriga grupper. Den här gruppen lämnar redan i dag arbetslivet tidigare, ofta av hälsoskäl, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. 

Analysen omfattar personer födda i Sverige och visar bland annat att medellivslängden i princip inte ökade alls mellan 1992 och 2018 för kvinnor som endast har förgymnasial utbildning. Skillnaderna i medellivslängdens utveckling bedöms ha flera förklaringar.

– Det kan bero på att förbättringar i samhället, till exempel en bättre sjukvård, inte kommer alla till del. Livsvillkoren har heller inte förbättrats lika mycket för alla grupper. Även negativa levnadsvanor har lyfts fram som förklaring, säger Lars-Gunnar Engström.

Förutom ekonomisk utsatthet kan äldre kvinnor riskera att få en sämre hälsa.

– För att nå en acceptabel nivå på pensionen kommer det att bli nödvändigt att arbeta längre än i dag, något många inte har hälsan för att göra. Av samma ekonomiska skäl kanske de ändå väljer att förlänga arbetslivet, vilket riskerar ytterligare utsatthet för hälsan, säger Lars-Gunnar Engström.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Bilder

Publiceringsdatum: 14 april 2020