Myndigheter i gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck

Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. ”Du har rätt” att själv bestämma och rätt att få hjälp och stöd är kampanjens budskap.

Många barn och unga i Sverige vittnar om att de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Om unga kvinnor och män som inte får välja om, eller med vem, de ska gifta sig. Eller om HBTQ-personer som inte accepteras för de individer de är. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om flickor och unga kvinnor som inte får bestämma över sin kropp eller sexualitet.

– Alla som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har rätt att få stöd och hjälp, oavsett var i Sverige de är bosatta. Det förebyggande arbetet och tidig upptäckt av utsatthet är viktigt för att kunna motverka, säger Mikael Thörn, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Samtidigt kan det vara svårt att veta vart människor kan vända sig för att få stöd. Därför går nu sex myndigheter ihop för att med gemensamma krafter sprida information om vilka rättigheter unga har i Sverige och vart de kan vända sig för att söka hjälp. Kampanjen ”Du har rätt” vänder sig också till yrkesverksamma inom till exempel skola, vård och omsorg med information om vilket stöd som finns att få från nationell nivå.   

– Det är viktigt att utsatta barn och unga vet vart de kan vända sig. Och att det är myndigheternas ansvar att ge dem stöd, hjälp och skydd, säger Negin Amirekhtiar på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck krävs att hela samhället tar sitt ansvar. Samverkan är oerhört viktigt för att personer som utsätts ska få stöd och hjälp. För att polisen ska kunna agera måste vi få kännedom om att brott misstänkts ha begåtts eller är på väg att ske., säger Jenny Edin, kommissarie och processledare för polisens arbete mot hedersrelaterat våld.

Kampanjen hänvisar till plattformen hedersförtryck.se, som drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland. Där finns det samlad information om hur yrkesverksamma kan få vägledning och arbeta med dessa frågor, men även var utsatta människor kan söka hjälp. Kampanjen kommer under vecka 50 att synas i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitalt på sociala medier.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 7 december 2020