Ny rapport analyserar läget i den svenska jämställdhetspolitiken

En tydlig styrning mot de jämställdhetspolitiska delmålen gör skillnad. Det visar Jämställdhetsmyndighetens nya samlade lägesrapport av den svenska jämställdhetspolitiken.

– Vi har tittat på prioriteringarna i statens styrning och hur de sedan omsätts i praktisk verksamhet. Tanken är att ge en bild av vad som verkar ge resultat och vad som fungerar mindre bra för att bidra till en effektivare styrning och mer konkreta resultat, säger Annika Olsson, avdelningschef för Analys och uppföljning på Jämställdhetsmyndigheten.

Analysen visar att de två delmålen jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor är högt prioriterade inom jämställdhetspolitiken.

– Gemensamt för dessa båda områden är att uppdragen till myndigheter och andra aktörer ofta är grundade i tydliga problembeskrivningar och att det satsas pengar. Vi ser att det leder till att det går att ha ett starkt utvecklingsarbete på de här områdena, och att övriga områden skulle behöva stärkas upp på ett likvärdigt sätt. Vi får inte glömma att delmålen bildar en helhet. Om mäns våld mot kvinnor inte upphör så får vi ingen jämställd hälsa, och utan en ekonomisk jämställdhet blir arbetet mot mäns våld mot kvinnor svårare, säger Annika Olsson.

 

Ladda ner rapporten Styrning ger resultat (2020:5).

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 24 april 2020