Osäker statistik skapar problem kring könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ser ett tydligt behov av en studie för att ta reda på hur många flickor och kvinnor i Sverige som är utsatta för könsstympning. Osäkerheten är alltför stor i dag, konstaterar myndigheten i en ny rapport.

– Statistiken kring hur många flickor och kvinnor som utsatts för köns­stympning och hur många som riskerar att utsättas är osäker. Vi behöver en mer aktuell bild av hur utbrett problemet är så att vi kan rikta förebyggande insatser rätt, och ge fler flickor och kvinnor stöd. Därför behövs det en ny studie över förekomsten av könsstympning av flickor och kvinnor, något som flera som arbetar inom området efterfrågar, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen inventerat före­byggande arbetssätt mot könsstympning av flickor och kvinnor. I rapporten där myndigheten redovisar uppdraget framgår att det på många håll saknas tillräcklig kunskap. Det saknas också tillgång till specialistvård i hela landet.

– Vi kan se att många vill arbeta med frågan eftersom engagemanget är stort bland såväl föreningslivet som människor som arbetar med könsstympning i sitt yrke. Att långsiktigt mobilisera de här aktörerna är grundläggande för att kunna bryta den tystnad som ofta omger könsstympning av flickor och kvinnor, säger Arbresha Rexhepi.

Ladda ner rapporten:
Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2020:10)

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 11 januari 2021