Pekingkampanj ska sporra unga för jämställdhet

Att engagera en ny generation och lyssna till dem är i fokus för Jämställdhetsmyndighetens nya informationssatsning om Pekingplattformen, FN:s 25-årsjubilerande handlingsplan för jämställdhet. Som en del av kampanjen lanserar myndigheten en podcast och en ny webbsajt.

– Regeringen har gett oss i uppdrag att planera och genomföra aktiviteter som belyser och sprider kunskap om Pekingplattformen. Vi satsar på att påminna om de framgångar som skett inom jämställdhetsområdet under de senaste decennierna, men också att engagera unga och lyssna till dem om de utmaningar som de ställs inför i dag, säger Jane Isaksson, kommunikationschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheten startar kampanjen genom att lansera podcasten ”Världens mest jämställda land?”. Den tar upp sex ämnesområden som UN Women har identifierat som avgörande för jämställdhet och hållbarhet. Det första avsnittet handlar om frihet från våld, stigma och stereotyper.

– Vi riktar oss i den här kampanjen till personer under 30 år med intresse av jämställdhetsfrågor. Därför har vi producerat sex poddavsnitt internt som ett test av en ny väg att nå yngre personer med myndighetsinformation. Vi har några av landets främsta jämställdhetsexperter inom en rad områden, och på det här sättet kan en ny publik ta del av insatta samtal om aktuella frågor, säger Jane Isaksson.

 

Podcasten ”Världens mest jämställda land?” finns bland annat på Spotify.

 

Fakta: Pekingplattformen

1995 antog en majoritet av FN:s medlemsstater den globala handlingsplanen för jämställdhet – Pekingplattformen (Beijing Platform for Action). Syftet med handlingsplanen är att uppnå målen i FN:s kvinnokonvention om att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor.

De globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – formar tillsammans med Pekingplattformen sex övergripande områden för hållbarhet och jämställdhet:

  • Frihet från våld, stigma och stereotyper
  • Fattigdomsbekämpning och välbefinnande
  • Utbildning, ekonomi och anständigt arbete
  • Deltagande, makt och inflytande
  • Jämställdhet i klimatarbete och miljömässig hållbarhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen

 

Fakta: Regeringsuppdrag om Pekingplattformen

2020 är det 25 år sedan Beijing Declaration and Platform for Action, den så kallade Pekingplattformen, antogs. Mot bakgrund av jubileet har regeringen gett i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess sakområden.

I genomförandet av uppdraget ska kopplingen till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 synliggöras. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att anordna en eller flera aktiviteter som är särskilt riktade mot civilsamhället inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Bilder

Publiceringsdatum: 3 november 2020