Premiärvisning av #metoo-filmer

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till visning av fem kortfilmer kopplade till #metoo på Svenska Filminstitutet i Stockholm den 11 juni. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer att finnas tillgänglig för intervjuer i samband med visningen, tillsammans med Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och talespersonerna för aktuella #metoo-upprop.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram fem korta filmer inom ramen för regeringsuppdraget att genomföra utbildningsinsatser riktade till socialtjänsten och närliggande verksamheter. Syftet är att bidra till att förbättra upptäckten och bemötande av de som är i särskilt utsatta livssituationer.

– #Metoo är så mycket mer än de medierubriker som följt i dess spår. Det är viktigt att vi fortsätter att följa upp uppropen och dess krav på förändring, och dessa informationsfilmer riktade mot yrkesverksamma inom socialtjänsten är ett led i det arbetet, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Filmerna sätter ljuset på fem icke branschanknutna #metoo-upprop; 
#intebättreförr; #intedinhora; #utanskyddsnät; #slådövörattill och #slutvillkorat. 

Bakom uppropen står äldre kvinnor, kvinnor i prostitution och människohandel, kvinnor med missbruksproblematik, döva och hörselskadade kvinnor, samt kvinnor med funktionsnedsättning.

– Såväl aktuell forskning som #metoo-uppropen visar på den enorma strukturella utmaningen vi har med mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier. Att alla, oavsett livssituation, får ett gott bemötande och ett likvärdigt stöd och skydd är en viktig del av arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld, ett samhälle där alla kan delta på samma villkor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Program 11 juni
14:30 Mingel  
15:15 Välkommen 
* Invigningstal av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen samt Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag, med möjlighet till efterföljande intervjuer.
15:30 Filmvisning med efterföljande panelsamtal med talespersoner för de fem #metoo-uppropen. 
16:30 Avslutning, med möjlighet till efterföljande intervjuer med panelisterna.

Visningen är öppen för yrkesverksamma, media och en intresserad allmänhet.

Adress: Biograf Mauritz, Svenska Filminstitutet, Borgvägen 1-5, Stockholm 

Presskontakter:
Bosse Parbring, Jämställdhetsmyndigheten, tel 070-784 74 97, bosse.parbring@jamy.se
Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen, tel 073-085 75 88, nicole.goufas@regeringskansliet.se

Filmerna finns även tillgängliga på nedanstående länkar, med lösenord metoo.
Obs! Vänligen respektera att dessa länkar ej får spridas vidare.

#intebättreförr (svensk text)
https://vimeo.com/340216388

#intedinhora
https://vimeo.com/340216521

#utanskyddsnät
https://vimeo.com/340217007

#slådövörattill (teckenspråkstolkad)
https://vimeo.com/340216861

#slutvillkorat (syntolkad)
https://vimeo.com/340216665

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 5 juni 2019