Pressinbjudan: Presentation av nya jämställdhetsprojekt som får statligt stöd

Tisdagen den 2 juli håller Jämställdhetsmyndigheten pressträff i Almedalen för att presentera fördelningen av projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2019.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva jämställdhetsprojekt. Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen. Under 2019 fördelar Jämställdhetsmyndigheten 10 miljoner kronor.

Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, berättar om de nya projekten och statsbidraget på en pressträff under Almedalsveckan. Medier är välkomna att närvara.

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 13.00

Plats: Holmen Öppen talarplats (Nära Hamnplan), Visby

För mer information, kontakta:
Simon Falk, pressansvarig Jämställdhetsmyndigheten
Presstelefon: 070-784 74 97
simon.falk@jamy.se

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 30 juni 2019