Pressinbjudan: Så fungerar jämställdheten i skolan

Jämställdhetsmyndigheten släpper rapport om jämställd utbildning och bjuder in till digital pressträff.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen på utbildningsområdet. Uppföljningen går främst igenom förskola, grundskola och gymnasium. Bland annat har myndigheten undersökt könsskillnader när det gäller studieresultat, elevers hälsa, elevinflytande, attityder till jämställdhet och styrningen av skolan.

Rapporten tar också upp vilka faktorer som påverkar utvecklingen och vilken roll de senaste 30 årens större förändringar i utbildningssystemet har spelat för utvecklingen.

Området jämställd utbildning är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål och är beslutat av riksdagen. Det säger att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Medier är välkomna till pressträff där Jämställdhetsmyndigheten presenterar resultaten från rapporten.

Medverkande:
Lena Ag, generaldirektör
Boel Kristiansson, senior utredare
Jakob Lindahl, senior utredare

Tid:
Onsdagen den 1 november kl 09.30-10.00

Plats:
Digital pressträff via Zoom.
Använd följande länk för att delta i pressträffen:

http://...

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 26 oktober 2023