Så ska samhället bättre upptäcka våld från närstående

Regeringen beslutade i går att Jämställdhetsmyndigheten ska samordna insatser för att upptäcka fler fall av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Vi på Jämställdhetsmyndigheten har redan ett stort fokus på det här området och välkomnar en förstärkning av det förebyggande arbetet. Ju tidigare vi kan upptäcka människor som riskerar att utsättas för våld desto bättre. Vi ska nu arbeta tillsammans med fyra andra myndigheter för att effektivt förbättra möjligheterna att upptäcka när vuxna och barn utsätts för våld från närstående, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Det nya uppdraget handlar om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Jämställdhetsmyndigheten ska hålla ihop insatser från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket. Socialstyrelsen ger också stöd till de tre myndigheterna.

– Vårt övergripande uppdrag är att samla kraften i landets jämställdhetsarbete. Därför samordnar Jämställdhetsmyndigheten insatser på flera områden, inte minst inom den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I det här uppdraget samverkar vi bland annat kring rutiner, metoder, information och stöd till personal, säger Lena Ag.

Regeringens beslut innebär totalt 6 miljoner kronor under 2019 till de myndigheter som ska genomföra uppdraget.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 30 augusti 2019