Skillnader mellan kommunernas stöd till våldsutsatta under pandemin

Den ökade isoleringen under pandemin har gjort att många kommuner har fått hitta nya sätt att nå människor som är utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det stöd våldsutsatta får skiljer sig beroende på vilken kommun de bor i.

– De kommuner som redan tidigare hade ett bra arbete när det handlar om att ge hjälp till våldsutsatta personer har varit snabba på att ställa om och hitta nya vägar under pandemin. Samtidigt ser vi tydligt att det finns stora skillnader i hur olika kommuner når ut till våldsutsatta, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Förra våren fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag av regeringen att stötta kommunerna under pandemin i att ta fram nya arbetssätt. Jämställdhetsmyndigheten har också gått igenom hur kommunerna arbetar med våld och tagit fram stödmaterial till kommunerna. Erfarenheter från tidigare kriser säger att de olika åtgärder som innebär att människor blir isolerade i hemmet ökar risken för förövare att kunna kontrollera sina offer jämfört med tidigare. Samtidigt får de som är utsatta för våldet svårare att söka hjälp.

– När det gäller äldre eller personer med funktionsnedsättning verkar det göras väldigt lite. Kunskaperna är på många håll låg kring de här gruppernas behov av stöd och hjälp, så vi ser att vissa grupper kan ha drabbats extra hårt under pandemin. Även barns utsatthet har ökat, säger Mikael Thörn.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 22 mars 2021