Strategiskt GD-råd ska stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten tar initiativ till ett råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I dag torsdag hade rådet sitt första möte.

Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

– Det sker mycket bra arbete mot mäns våld mot kvinnor inom olika myndigheter, men vi behöver göra mer och stärka samordningen. Syftet med det här rådet är att få en gemensam lägesbild och dra nytta av varandra, så att arbetet mot mäns våld mot kvinnor får ett högre tempo och blir mer effektivt, säger generaldirektör Lena Ag.

Förutom Jämställdhetsmyndigheten ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Skolverket, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Rådet ska bidra till att stärka arbetet inom den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– De här myndigheterna är strategiskt viktiga för att bekämpa brott och förebygga våldet. Vi behöver se var bristerna finns i dagens arbete och vad vi kan göra åt dem. På det sättet hoppas vi kunna bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger Lena Ag.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Bilder

Publiceringsdatum: 20 maj 2021