Sverige informerar ukrainare, bulgarer, rumäner och polacker om risk för exploatering

Den svenska Jämställdhetsmyndigheten och samarbetsorganisationen Östersjöstaternas råd lanserar i dag kampanjen #BeforeYouGo, en gemensam informationskampanj mot människoexploatering. Syftet är att informera människor i Ukraina, Bulgarien, Polen och Rumänien om risker och rättigheter på den svenska arbetsmarknaden.

– Människoexploateringen pågår i stor skala mitt ibland oss, inte bara på samhällets skuggsida. Därför är det viktigt att människor som är på väg att söka jobb i Sverige känner till de risker och rättigheter som finns här, säger Paulina Bolton, utredare inom människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.

Människoexploatering och människohandel för tvångsarbete förekommer i en rad branscher, bland annat inom byggsektorn, hotell och restaurang, bärplockning samt hushållsnära tjänster. Brotten sker i många fall över landsgränser och kan omfatta såväl ursprungsländer som transitländer och destinationsländer.

Informationskampanjen #BeforeYouGo riktar sig till människor som är på väg att söka jobb i Sverige. Kampanjen består dels av en film på Youtube, där människor som redan har etablerat sig i Sverige ger råd till sina landsmän, dels en informationssida hos den svenska Jämställdhetsmyndigheten.

– Människoexploatering och människohandel är allvarliga brott som ökar i kristider. Jag hoppas att den här kampanjen ska bidra till att fler människor hittar säkra vägar till arbete, säger Edi Mujaj, senior rådgivare på Östersjöstaternas råd.


FAKTA: Kampanjen #BeforeYouGo
Kampanjen #BeforeYouGo riktar sig till människor i Ukraina, Bulgarien, Polen och Rumänien som planerar att söka jobb i Sverige. Kampanjen består av en informationsfilm på Youtube där människor från dessa länder som redan har etablerat sig i Sverige berättar om sina erfarenheter och ger råd till sina landsmän.

Filmen kompletteras med en informationssida till arbetssökare hos Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med kampanjen är att informera om risker och rättigheter på den svenska arbetsmarknaden så att färre människor utsätts för människoexploatering och människohandel.

FAKTA: Människoexploatering och människohandel
Människoexploatering är ett brott som handlar om arbete under tvång eller orimliga villkor. I Sverige förekommer människoexploatering inom bland annat bärplockning, hotell och restaurang, trädgårdsarbete, byggarbete och asfalts- och stenläggningsarbete.


Människohandel är ett brott som i många fall sker över landsgränserna. Vid människohandel samarbetar ofta flera gärningspersoner i olika länder för att transportera människor från ett ställe till ett annat. Människohandlarna kan beslagta människors passhandlingar för att på så sätt begränsa deras rörelsefrihet.

FAKTA: Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd
Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för att samordna det svenska arbetet mot människohandel och ska bidra till ett effektivt genomförande av den svenska jämställdhetspolitiken.

Östersjöstaternas råd är en samarbetsorganisation för länderna runt Östersjön. Organisationen ska verka för en demokratisk utveckling i regionen och stärka banden mellan länderna.’

Kontakt

Kontakt

Carin Malmberg

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 15 november 2022