"Task Force Bär" ska motverka att bärplockare blir utnyttjade

För att förebygga exploatering av utländska bärplockare samlar Jämställdhetsmyndigheten en riktad ”Task Force Bär” tillsammans med flera myndigheter.

– I flera år har vi sett fall av missförhållanden, kränkningar och brottslighet som pågår inom bärindustrin. Vi har därför tagit initiativ till att stärka samverkan och utveckla arbetssätten för att förebygga att bärplockare exploateras, säger Paulina Bolton, utredare på den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

De mest allvarliga överträdelserna inom bärindustrin rör människoexploatering och andra former av otillbörligt utnyttjande av arbetstagare. Några faktorer som möjliggör detta är systematiska brister när det gäller arbetssätt, kunskap, resurser och vilka roller olika aktörer i samhället ska ha. I mars sammankallade Jämställdhetsmyndigheten relevanta aktörer i Umeå och under året planerar myndigheterna fler träffar.

– Det har inte tidigare hänt att myndigheter och andra aktörer har mötts på det här sättet för att samla kraften mot människohandel och andra brott kopplade till bärindustrin. Problemen är återkommande och för att nå förändring krävs att samhället bättre samordnar insatserna, säger Paulina Bolton.

De nationella myndigheter som deltar är Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Dessutom deltar representanter från civilsamhället, fackförbund, kommun, akademin och näringslivet. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i sin roll som nationell samordnare för prostitution och människohandel för alla ändamål.

Nationell samordning mot prostitution och människohandel

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) är en del av Jämställdhetsmyndigheten. Som nationell samordnare utvecklar NSPM samverkan mellan myndigheter och andra aktörer samt bistår med metodstöd och kompetensutveckling.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 16 april 2024