Analys i korthet: Att förebygga mäns våld mot kvinnor är en fråga för hela kommunen

Det våldsförebyggande arbetet i Sveriges kommuner är till stor del fortfarande inriktat på att genom socialtjänsten ge stöd och skydd till våldsutsatta. Men Jämställdhetsmyndighetens kommunenkät om våldsförebyggande arbete visar också att många vill arbeta mer övergripande för att förebygga våldet innan det sker.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem, och Sveriges kommuner har en unik roll i att förebygga och bekämpa våldet. Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna genomfört en kommunenkät om våldsförebyggande arbete under 2023. Enkätresultatet är tänkt att utgöra ett verktyg för analys, uppföljning och utveckling inom verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. 

Här kan ni läsa kartläggningen av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 8 december 2023

Senast uppdaterad: 19 december 2023