Arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Västerbotten

Den här rapporten utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens fördjupade uppföljning av det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Rapporten syftar till att fördjupa kunskaper om hur arbetet med mäns våld mot kvinnor organiseras och bedrivs i några kommuner i ett län. Underlagsrapporten är skriven av Cecilia Kjellgren, socionom och docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Analysen visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna i resurser och förutsättningar för arbetet.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarens egna och utgör inte Jämställdhetsmyndighetens uppfattning.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 23 maj 2024

Senast uppdaterad: 23 maj 2024