Årsredovisning 2023

År 2023 har präglats av en instabil omvärld, med flera pågående krig och konflikter i vårt närområde. Det påverkar jämställdheten och myndighetens verksamhet. Lågkonjunkturen och inflationen får konsekvenser för den svenska statsförvaltningen och de samhällsaktörer som Jämställdhetsmyndigheten riktar oss till. Myndighetens verksamhet har haft fortsatt fokus på våra instruktions- och regeringsuppdrag där tyngdpunkten ligger på det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Läs vår årsredovisning om du är intresserad av att veta mer om hur vi har jobbat, under 2023, för att stärka:

  • jämställdhetsintegrering
  • analyser och uppföljningar
  • samverkan
  • statsbidrag
  • utbildningar.

 

Och hur vi har ökat våra ansträngningar för att motverka:

  • mäns våld mot kvinnor
  • prostitution och människohandel
  • hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsintegrering

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Mäns våld mot kvinnor

Hälsa

Sexuella trakasserier

Prostitution och människohandel

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 22 februari 2024

Senast uppdaterad: 22 februari 2024