Barn i människohandel (2019:6)

Jämställdhetsmyndigheten har under 2018 haft regeringens uppdrag att samordna arbetet mot människohandel med barn i Sverige. Denna rapport slutredovisar uppdraget.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 30 april 2019

Senast uppdaterad: 29 december 2021