Betänketid för offer för människohandel - slutrapport

Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att sprida information och ge kompetensstöd till socialnämnden om människohandel. Detta för att stödja användandet av den betänketid som socialnämnden sedan den 1 augusti 2022 kan ansöka om för personer som antas vara utsatta för människohandel.

Härmed slutredovisas uppdraget. Denna slutrapportering beskriver de båda myndigheternas arbete med uppdraget.

Syftet med uppdraget är att socialnämnden ska känna till att de kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för betänketid för personer som misstänks vara utsatta för människohandel. Detta för att de som utsätts ska få möjlighet att ta ställning till om de vill medverka i en rättsprocess och i förlängningen att personer som utsätter andra för människohandel blir dömda för brottet.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 15 mars 2024

Senast uppdaterad: 29 april 2024