Bortförda barn och unga

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en intervjustudie med yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst, polis och skola. 31 personer har intervjuats, och de berättar om 171 individer, varav 143 har förts utomlands mot sin vilja, bland annat med syfte att giftas bort, undkomma myndighetsbeslut eller uppfostras enligt föräldrarna kultur eller religion.

I denna delrapport beskrivs genomförandet av uppdraget samt resultat från genomförd intervjustudie med yrkesverksamma inom myndigheter och organisationer som har erfarenhet av att arbeta med ärenden där barn och unga förts utomlands i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld. Resultaten är inte generaliserbara till landets samtliga kommuner och är inte en kartläggning av omfattning.

Jämställdhetsmyndighetens slutsatser hittills i uppdraget baserar sig på intervjustudien med yrkesverksamma. Resultaten som presenteras stämmer i hög grad överens med vad som framkommit i tidigare rapporter från andra myndigheter. Jämställdhetsmyndigheten ser att krafttag behöver vidtas redan nu för att öka upptäckten av de som riskerar att föras bort, förebygga att bortföranden av barn och unga sker samt bidra till utveckling av insatser till målgruppen.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 1 december 2022

Senast uppdaterad: 9 januari 2024