Delredovisning av hbtq-strategisk myndighet 2019 (2020:2)

Denna delredovisning beskriver planerade och genomförda insatser under 2019 inom det särskilda regeringsuppdraget som Jämställdhetsmyndigheten har mellan 2018–2021, med syfte att främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter.

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa de utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten ska vidta 2018–2020. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget föra dialog med, och vid behov genomföra insatser tillsammans med, övriga hbtq-strategiska myndigheter.

Jämställdhetsintegrering

Utbildning

Publiceringsdatum: 21 februari 2020

Senast uppdaterad: 29 april 2024