Delredovisning av Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM)

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiMprogrammet) under programperioden 2020–2025. Stödet ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med myndigheterna. I den här rapporten redovisar vi vilket stöd vi gett samt sammanställer och analyserar ett urval av JiM-myndigheternas resultat i arbetet med jämställdhetsintegrering under 2021.

Publiceringsdatum: 19 april 2022

Senaste uppdaterad: 19 april 2022