En av tre unga kvinnor: Delredovisning av uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 oktober 2019.

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt och samlat in information om vilka uppdrag andra myndigheter, organisationer och aktörer har fått om sexuella trakasserier, samt vad de gör inom ramen för sina uppdrag. Syftet är att skapa en bättre bild av vilka aktörer som gör vad inom sakområdet, att undvika dubbelarbete och hitta synergier med andra aktörer och verksamheter. I arbetet med att ta del av andras erfarenheter har Jämställdhetsmyndigheten bjudit in till dialog och bland annat haft möten med flera statliga myndigheter, civilsamhället och samordnare för de 65 #metoo-uppropen. 
För att lyckas med uppdraget krävs att Jämställdhetsmyndigheten etablerar sig som en central aktör i arbetet för att på sikt förbättra samordningen, öka kvaliteten och skapa långsiktighet i arbetet med att motverka sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor.

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 30 oktober 2018

Senast uppdaterad: 28 december 2021