Ett fortsatt stärkt arbete mot prostitution och människohandel 2023

Sedan juni 2021 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetet har delrapporterats 2022 och 2023. Denna rapport utgör slutrapporteringen av uppdraget.

I rapporten presenteras det arbete som genomförts under året samt delresultat som uppnåtts. Därefter presenteras en samlad analys utifrån hela uppdraget, följt av rekommendationer framåt.

Myndigheten presenterar rekommendationer inom fem utvecklingsområden: 

1. Växla upp Rättsväsendets insatser på området
2. Höj och utveckla kunskapen
3. Utveckla stödet till personer utsatta för exploatering
4. Stärk styrningen av området prostitution och människohandel
5. Ge regionkoordinatorerna och den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) långsiktiga ekonomiska förutsättningar

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 15 mars 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024