Expertstöd mot människohandel - kända fall 2021

År 2021 har de kvinnor som regionkoordinatorerna identifierat i ärenden om misstänkt människohandel eller människoexploatering främst utnyttjats för sexuella ändamål, medan männen främst utnyttjats som arbetskraft. Det visar en analys framtagen av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Under 2021 fattade regionkoordinatorerna misstanke om människohandel eller människoexploatering gällande 436 vuxna personer. Av dessa var 142 män, och i princip dubbel så många, 289 personer, var kvinnor. I fem ärenden noterades inte personens kön.

Även barn utsätts för människohandel och människoexploatering, och under år 2021 identifierades 54 barn av regionkoordinatorerna som potentiellt utsatta. Av dessa var 32 flickor, 21 pojkar och i ett fall noterades inget kön.

Statistiken ger en bild av hur många utsatta som kommer till myndighetens kännedom och utgör inte det verkliga antalet offer. Det verkliga antalet offer förväntas vara betydligt högre.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 23 maj 2022

Senast uppdaterad: 24 maj 2022