Förstärkt arbete mot Prostitution och människohandel (2022:12)

Positiva resultat efter behandling av köpare av sexuella tjänster, visar en studie gjord på en KAST-mottagning i Göteborg. Dessutom återlanseras Resekurage, en informationskampanj som ska uppmärksamma om sexuella övergrepp som begås av svenskar utomlands.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka arbetet mot prostitution och människohandel inom flera områden. Myndigheten ska bland annat stärka det förebyggande arbetet, ge ökat kompetensstöd för yrkesverksamma samt förstärka arbetet med regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Myndigheten har valt att fokusera på två satsningar för att stärka det förebyggande arbetet, vilka presenteras i rapporten:

Behandlingsmetoder för sexköpare

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att utvärdera behandlingsmetoder på mottagningar för köpare av sexuella tjänster (KAST) runt om i landet. En tidigare begränsad studie har genomförts av KAST-mottagningen i Göteborg där slutsatsen av studien pekar på positiva resultat av de behandlingsmetoder som används. De klienter som intervjuats i studien bekräftar att de efter avslutad behandling har slutat köpa sex, mår bättre och har en fått bättre relation till anhöriga. Det finns ett behov för en utökad studie.

Sexuella övergrepp av svenskar utomlands

Myndigheten återlanserar kampanjen Resekurage, som är en informations- och påverkanskampanj för att belysa den internationellt resande allmänheten om de sexuella övergrepp som begås av svenska turister utomlands. Utvärderingar har visat att kampanjen haft en positiv effekt på allmänhetens kännedom om sexuell exploatering av barn utomlands. Sedan kampanjen lanserades första gången 2014 har dock förövares tillvägagångssätt förändrats.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 31 mars 2022

Senast uppdaterad: 17 maj 2022