Hållbara resultat för en jämställd akademi

Landets högskolor och universitet fortsätter att arbeta för ökad jämställdhet. Under 2021 har pandemin haft en negativ påverkan på arbetet, men inte lika stor som året innan. Drygt 90 procent av lärosätena nått nya resultat under 2021. Det är en betydande ökning jämfört med föregående år.

I Jämställdhetsmyndighetens redovisning av högskolors och universitets resultat av jämställdhetsintegrering för 2021 drar vi bland annat följande slutsatser:

• Lärosätena redogör för resultat som i högre utsträckning än tidigare visar potential för förändring. De har tagit ytterligare kliv framåt för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

• Regeringens uppdrag om jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet har tillsammans med våra stödinsatser stärkt förutsättningarna att motverka ojämställdhet i akademin.

• Arbetet för att motverka ojämställdhet behöver fortsätta utvecklas långsiktigt för att öka lärosätenas förutsättningar att nå hållbara resultat. Att lärosätena från och med 2022 har ett flerårigt uppdrag om jämställdhetsintegrering svarar mot det behovet.

• För att stärka förutsättningarna att nå hållbara resultat är det angeläget att såväl departement som ledningsfunktioner vid lärosätena efterfrågar dessa.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 29 april 2022

Senast uppdaterad: 29 april 2022