Handboken Inget att vänta på

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Sammanfattning

Våldsförebyggande arbete är inte en valmöjlighet, det är en nödvändighet. För att förebygga våld krävs samarbete över professionsgränserna. Det behövs också modiga och uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar.

Denna handbok är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även du som jobbar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Webbinarium om handboken Inget att vänta på

Vi arrangerade ett webbinarium om Inget att vänta på 16 juni 2020. Seminariet var planerat att genomföras under Almedalsveckan, men eftersom Almedalsveckan ställdes in genomfördes det digitalt. Katarina Eman Risberg, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention vid Unizon, Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare vid MÄN, samt Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten, medverkade i webbinariet. Det modererades av Bosse Parbring och Marie Andersson, kommunikatörer vid Jämställdhetsmyndigheten.

Digital manual av Inget att vänta på

Vår digitala manual av handboken gör det lättare att navigera mellan de olika delarna. Läs Inget att vänta på som en webbaserad version. 

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 19 januari 2020

Senast uppdaterad: 5 april 2023