Jämställdhetsintegrering i akademin

Den här studien syftar till att fördjupa kunskapen om lärosätens genomförande av uppdraget om jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU).

Studien har genomförts av forskarna Birgitta Jordansson och Helen Peterson på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Underlaget kommer att ligga till grund för vår fortsatta utveckling av stödet till lärosäten. 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 16 februari 2024

Senast uppdaterad: 16 februari 2024