Årsredovisning 2022

Jämställdhetsmyndigheten lämnade idag in vår årsredovisning till regeringen. Här presenterar vi vilka resultat vi har uppnått, och hur vi har använt våra ekonomiska medel, under 2022.

Jämställdhetsintegrering

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Sexuella trakasserier

Prostitution och människohandel

Effekter av covid-19-pandemin

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 22 februari 2023

Senast uppdaterad: 22 februari 2023