Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:45

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45).

Jämställdhetsmyndigheten delar slutsatserna i den kompletterande promemoria där det övervägs ändringar i förhållande till betänkandets förslag när det gäller vilka känsliga personuppgifter som myndigheten ska få behandla.

Publiceringsdatum: 19 april 2019

Senast uppdaterad: 4 januari 2022