Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:48

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”En lärande tillsyn” (SOU 2018:48).

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på utredningens förslag utöver de som denna dag lämnats i myndighetens remissvar på ”Med tillit växer handlingsutrymmet” (SOU 2018:47) med dnr 400.

Publiceringsdatum: 1 november 2018

Senast uppdaterad: 29 april 2024