Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:23

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Styrkraft i funktionshinderpolitiken” (SOU 2019:23).

• Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att betänkandet inte i tillräckligt stor utsträckning speglar den uttryckliga jämställdhetsambitionen i det nationella målet för funktionshinderpolitiken.

• Betänkandet präglas av ett bristande jämställdhetsperspektiv när det kommer till

◦ förslagen om de prioriterade samhällsområdena samt de samordnande myndigheternas ansvar, vilka inte analyseras i relation till jämställdhetspolitiken. Denna brist blir särskilt tydlig när det exempelvis kommer till frågor om ekonomisk jämställdhet.

◦ förslaget om uppföljning och analys av funktionshinderpolitiken då en redogörelse saknas för hur funktionshinderpolitikens bidrag till ökad jämställdhet ska följas upp.

• Jämställdhetsmyndigheten välkomnar statistikutveckling på funktionshinderområdet.

Publiceringsdatum: 28 november 2019

Senast uppdaterad: 29 april 2024