Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79: Delbetänkande effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området.

Publiceringsdatum: 7 maj 2021

Senast uppdaterad: 20 januari 2022