Remissvar SOU 2021:99

Jämställdhetsmyndigheten har inga invändningar mot de bedömningar och förslag som utredningen lämnar.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 17 maj 2022

Senast uppdaterad: 22 december 2022