Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:101

Jämställdhetsmyndighetens remissvar angående delar av betänkandet "Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen" (SOU 2017:101).

Publiceringsdatum: 27 februari 2018

Senast uppdaterad: 29 april 2024