Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2020:81

Jämställdhetsmyndighetens remisssvar på ”Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare” (ds 2020:81).

Publiceringsdatum: 19 april 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024