Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:54

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslagen både vad gäller barn och vuxna. Det är av stor vikt att etablera regelverk som möjliggör ett effektivt motverkande av ofrivilliga utföranden från Sverige och kvarhållanden av personer i utlandet.

För att syftet med bestämmelserna ska uppfyllas är det dock viktigt att de undantag som föreslås inte tolkas extensivt samt att ansvarig myndighet har relevant kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna förstå och bedöma problematiken och tillvarata de utsattas rättigheter på ett rättssäkert sätt.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 4 november 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024