Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:74

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74). Jämställdhetsmyndigheten välkomnar betänkandet och utredarnas förslag och delar utredarnas analys över konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har inga ytterligare åsikter att framföra.

Publiceringsdatum: 4 november 2021

Senast uppdaterad: 18 november 2021