Jämställdhetsprojekt (2020:7)

Denna rapport redovisar vilka som tagit emot Jämställdhetsmyndighetens statsbidrag, samt hur det har använts.

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsmyndigheten ska årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till.

Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet, samt projekt som inte kan finansieras med andra medel, prioriteras särskilt.

Denna rapport avser jämställdhetsprojekt som fick stöd vid Jämställdhetsmyndighetens första utlysning 2018 och som omfattade 15 miljoner kronor.

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Publiceringsdatum: 8 juni 2020

Senast uppdaterad: 29 december 2021