Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen.

Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar ens mående och ofta ens arbetsförmåga, vilket därmed får påverkan på arbetsplatsen. Att en medarbetare inte har full förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter leder bland annat till förlorade intäkter och ökande kostnader för arbetsgivaren. Samtidigt har en anställning ofta en stor betydelse för den som utsätts för våld i nära relation. Arbetsplatsen har också en viktig roll att fylla i att förändra sociala normer kring våld i nära relationer.

För att få ökad kunskap om hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivare och arbetsplatser utförde forskare vid Western University i Kanada, på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, en enkätundersökning.
Undersökningen genomfördes på fem svenska myndigheter; Jämställdhetsmyndigheten samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten. Undersökningen pågick under september 2021 och besvarades av totalt 859 personer.

Rapporten laddar du ner på knapparna nedan.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 4 februari 2022

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023