Könsrelaterade normers betydelse för psykisk hälsa hos kvinnor och män

Faktorer kopplade till könsrelaterade normer ger konsekvenser för den psykiska hälsan hos kvinnor och män i Sverige.

Vi har analyserat resultat från Jämställdhetsundersökningen 2022. Fokus ligger på att undersöka sambandet mellan faktorer kopplade till könsrelaterade normer och psykisk hälsa för kvinnor och män i Sverige. Arbetsbelastning, prestationskrav, diskriminering, socialt stöd, omsorgsbelastning emotionell intelligens, risktagande och självständighet är sådana faktorer.

Rapporten visar att de olika faktorerna i princip påverkar den psykiska hälsan för kvinnor och män på samma sätt. Det är därför viktigt att förstå skillnader i förväntningar och påfrestningar mellan kvinnor och män för att förstå skillnader i psykisk hälsa.

Hälsa

Publiceringsdatum: 7 februari 2023

Senast uppdaterad: 7 februari 2023