Lägesanalys: Ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt

Analysen visar att kvinnor som flytt kriget utnyttjas i prostitution i Sverige. Det finns tendenser att personer på olika sätt försöker utnyttja flyktingars utsatthet och brottsutredningar om prostitution och människohandel har inletts. Samtidigt har det satsats mycket på förebyggande arbete, vilket har visat sig vara framgångsrikt.

Risken för att personer utnyttjas i prostitution och människohandel ökar i samband med
stora flyktingströmmar. Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) på Jämställdhetsmyndigheten har därför intensifierat samordningen med anledning av att människor flyr Rysslands invasion av Ukraina. Den information som delats av myndigheter och civilsamhället har möjliggjort en samlad och aktuell bild av problematiken.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 5 maj 2022

Senast uppdaterad: 5 maj 2022