Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers (2020:1)

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers är den tredje analysen i rapportserien.

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I analysen Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers framgår att medellivslängden i Sverige har ökat för såväl kvinnor som män under många år. Lågutbildades medellivslängd ökar däremot i en betydligt lägre takt än för de med högre utbildningsnivå. Extra tydligt är detta för lågutbildade kvinnor över 30 år, som sedan 1992 har haft en närmast obefintlig utveckling av den återstående medellivslängden. En höjd pensionsålder riskerar därför att påverka lågutbildade kvinnor negativt. Olika förutsättningar för ett längre arbetsliv kan innebära negativa konsekvenser för äldre kvinnors hälsa och ökad ekonomisk utsatthet.

Hälsa

Publiceringsdatum: 14 april 2020

Senast uppdaterad: 23 mars 2022