Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Materialet ger stöd för kartläggning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Stödet berör också samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och våldsförebyggande arbetet.

Syftet med metodstödet är att beskriva och förklara hur underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan inkluderas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden.

Detta stöd är en fördjupning av framförallt steg 2 i den så kallade samverkansprocessen som beskrivs ingående i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete samt kompletterar Jämställdhetsmyndighetens metodstöd för kartläggning av våld, i form av handboken Inget att vänta på.

Mer information om metodstödet finns på Brås hemsida.

Stödet har tagits fram av Brå i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och i samråd med Socialstyrelsen.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 12 oktober 2022

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022