När barn tvingas ta ansvar för sitt eget skydd

Många barn och unga som blir bortförda till andra länder får inte tillräcklig hjälp. Ofta behöver de själva vara drivande för att få det stöd och det skydd som de behöver och har rätt till, trots att deras situation ofta är känd av myndigheter sedan tidigare. Det visar Jämställdhetsmyndighetens rapport.

Den kartläggning som Jämställdhetsmyndigheten gjort visar att svenska myndigheter inte förmår att fullt ut skydda barn och unga från att föras utomlands mot sin vilja och där utsättas för våld och förtryck. De barn och unga som har kartlagts i rapporten har dessutom blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck innan, under och ibland även efter utlandsvistelsen.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet, bland annat att socialtjänst och polis i större utsträckning bör samverka kring riskbedömningar, inrättandet av ett nationellt uppföljningssystem av ärenden där ett barn eller en vuxen har blivit bortförd m.fl.

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 2 oktober 2023

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023